Edukacja

!!! Uwaga !!!
Zapisy trwają cały rok

W przedszkolu zapewniamy opieką dydaktyczno-wychowawczą dzieciom w wieku 2,5 do 5 lat w godz.: 6:30 do 17:00

Zajęcie dydaktyczno-wychowawcze w „Oleńce” prowadzone są w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole” którego autorami są Małgorzata Kwaśniewska i Wiesława Żaba-Żabińska (numer dopuszczenia DKOS-5002-03/08).

Głównymi założeniami procesu wychowania w Niepublicznym Przedszkolu „Oleńka” są:

  • Traktowanie dziecka jako podmiotu w procesie wychowawczo-dydaktycznym;
  • Rozwijanie poprzez edukację teatralną, ekologiczną wielokierunkowej aktywności wychowanków;
  • Ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych w doskonaleniu pracy wychowawczo dydaktycznej
  • Staranie się placówki o otwartą i doskonalącą współpracę z rodzicami i środowiskiem

W naszym przedszkolu wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie pedagogiczne, które pozwala im na twórcze wykorzystanie tych i innych metod do indywidualnego rozwoju dziecka.